Wens het Koningspaar geluk!

Wens jij het Koningspaar alle geluk van de wereld toe? Vul je wens dan hier in! Je vindt die dan terug op de kaart. Zo ontstaat een wereldwijde gelukwens, die we op een later moment aan het Koningspaar overhandigen.

Op dinsdag 30 april 2013 vindt in Nederland de troonswisseling plaats. De Koningin draagt op die dag haar taken over aan de Prins van Oranje. Hij vormt als Koning Willem-Alexander dan samen met zijn echtgenote, Koningin Máxima, het Koningspaar van Nederland.

Wens WereldWijd verbindt Nederlanders met elkaar, wereldwijd. Het is een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Google Nederland en Moop.

wensen tot nu

initiatiefnemers

Privacy

Persoonsgegevens die via Wens wereldWijd worden verzameld, gebruiken de initiatiefnemers alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie over de Nederlandse privacywetgeving, zie http://www.rijksoverheid.nl/privacy

Disclaimer

Wens WereldWijd wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Inhuldiging, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Google. Op deze pagina leggen we u uit welke huisregels we hanteren.

Wens WereldWijd wordt gemodereerd. Soms vooraf, meestal achteraf. Dit houdt in dat alle wensen die worden geplaatst, worden gelezen. En dat we ons het recht voorbehouden om wensen zonder opgave van redenen te verwijderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wensen die:

 • lasterlijk, minachtend, haatzaaiend, beledigend, bedreigend, kwellend of obsceen zijn;
 • vulgair of ruw taalgebruik bevatten;
 • zich richten tegen specifieke (etnische of raciale) groepen;
 • persoonlijke aanvallen bevatten of inbreuk maken op andermans privacy;
 • personen of organisaties in diskrediet brengen;
 • andermans copyright en auteursrecht of intellectueel eigendom schaden;
 • aanzetten tot illegale activiteiten;
 • frauduleus, vals of misleidend zijn;
 • seksueel getint of anderszins aanstootgevend zijn;
 • geen betrekking hebben op het onderwerp;
 • spam bevatten of (technische) storingen aan deze pagina willen veroorzaken;
 • commercieel getint zijn of die campagne voeren voor een politieke verkiezing;
 • in overtreding zijn met de Nederlandse, nationale of internationale wetgeving.

De initiatiefnemers van Wens WereldWijd zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de wensen, de (on)nauwkeurigheid van informatie, adviezen, opmerkingen of claims van bezoekers alsmede voor de schade die bezoekers oplopen door (bijdragen van) andere bezoekers. Personen die herhaaldelijk berichten plaatsen uit bovengenoemde categorieën, worden verwijderd of uitgesloten van deze pagina.

Deze pagina gebruikt cookies om correct te functioneren.
Zet cookies aan en ververs de pagina om verder te gaan.